โหรฟองสนาน เผยดวงเมืองรัตนโกสินทร์ อวิชชามหึมาโผล่ขึ้นกลางใจเมือง

ดาวสองดวงนี้ในเมืองรัตนโกสินทร์ก็เหมือนคนที่ย่อมมีทั้งความลุ่มหลงมัวเมาและพุทธจริตสู้ยื้อกันเป็นระยะๆ ไปตลอดไม่มีหมดไป เพราะดาวทั้งสองดวงอยู่กับเมืองตลอด ช่วงใดที่ความลุ่มหลงมัวเมาเด่นปรากฎการณ์อย่างกายแก้วก็จะโผล่กลางเมือง ให้ฝ่ายพุทธจริตได้ออกมาติติงว่าไม่ใช่ ที่พระราหูจร เจ้าของความลุ่มหลงมัวเมาทับลัคนาและพระอาทิตย์ดวงเดิมดวงเมือง

ซึ่งเป็นตัวแทนจิตใจคนไทยด้วย คนไทยส่วนหนึ่งจึงลุ่มหลงไปบูชาลัทธิแปลกๆ รอมาหนึ่งเกณฑ์ เมื่อพระราหูจรเริ่มย้ายราศีจากเมษ เข้าเดินมีนที่จะมีผลต่อคนทุกลัคนาราศี รวมทั้งเมืองที่ลัคนาสถิตเมษด้วยรูปบูชาใหญ่โตตั้งเด่นเป็นสง่าน้อมนำในทางลุ่มหลงมัวเมาน่าจะย้ายหรือทำให้ลับตาคน ด้วยราศีมีนที่พระราหูจรเข้าไปเดินเป็นภพวินาสน์-มุมอับ-ที่อับของดวงเมือง แต่ไม่ว่าจะอย่างไร เมืองก็เหมือนกับคนที่ยังไม่สำเร็จอรหันต์ จึงย่อมมีอวิชชา ความลุ่มหลงมัวเมาอยู่ตลอด เพียงแต่จะระดับใดเท่านั้น แล้วรอจังหวะเมื่อใดจะเป็นข่าวใหญ่ สำหรับเราคนที่อยู่ในเมืองนั้นใครมีวาสนาก็จะมี พุทธจริต-ปัญญา รู้อะไรควรกราบไหว้บูชา อะไรไม่ควร กลุ่มคนเหล่านี้จะมีพฤหัสบดีเด่นในดวงชะตา ส่วนคนที่ พระราหู เด่นถึงอย่างไรก็จะยังมีความลุ่มหลงมัวเมาอยู่เป็นระยะๆที่เห็นมามีคนลุ่มหลงบูชาเจ้าลัทธิ ทุ่มเทเสียเงิน-เวลาของชีวิตไปโข ครั้นต่อมาค่อยๆ ตาสว่าง เกิดพุทธจริตในใจว่าไม่ใช่ กลับสู่ทางชีวิตปกติ คนเช่นนี้พระราหูเด่นในชะตาจริง แต่ใส้ในหรือดวงนวางค์จักรพฤหัสบดีโดดเด่น-ข่มความลุ่มหลงมัวเมาลง จึงกลับมาได้ในที่สุด คนเช่นนี้ติดยายังเลิกได้

Scroll to Top