โหงวเฮ้งจมูกโด่งเป็นสันสวย เนื้อจมูกอิ่ม ชีวิตอุดมสมบูรณ์สุขสบาย

โหงวเฮ้งที่ใช้ดูดวงชีวิตตามช่วงอายุ เมื่อเลขอายุไปตกที่บริเวณใดของใบหน้า ดวงชีวิตก็จะเป็นไปตามลักษณะบนใบหน้าช่วงนั้น ตัวอย่างเช่น เมื่ออายุ 44 ปี ตามเลขดวงชีวิตไปตกอยู่ที่สันจมูก หากจมูกโด่งเป็นสันสวย เนื้อจมูกอิ่ม จะหมายถึงว่าช่วงชีวิตนั้นจะอุดมสมบูรณ์สุขสบาย มีเงินทองใช้ไม่ขาดมือ เมื่ออายุ 70 ปี ตามเลขดวงชีวิตไปตกอยู่ที่คาง

หากคางยาวสวยได้รูป อิ่มงอนกำลังดี จะหมายถึงว่าช่วงชีวิตนั้นจะสุขสบายเพราะลูกหลานดูแลดี เป็นที่เคารพของบริวาร คนที่คางสั้นจะทำให้ดูหน้ากลม ส่วนคนที่คางตัดจะทำให้หน้าดูแข็ง ดูแมน ไม่หวานสวย หากคางยาวอย่างเดียวไม่มีเนินคางเลยจะดูคางยาวแปลกๆ ดูคางแหลมเหมือนแม่มด ลักษณะคางที่เหมาะสม เสริมโหงวเฮ้ง ไม่ควรแหลมมากจนเกินไป เพราะถ้าแหลมมากอาจจะทำให้ไปขวางสิ่งที่ดีที่จะเข้ามาในชีวิต

ปลายคางควรจะออกแนวมน ๆ องศาคางยื่นออกมาข้างหน้าเล็กน้อย ให้รับกับปลายจมูกนิดหน่อย เพื่อให้เข้ากับรูปหน้า ผู้ที่มีคางสองชั้น อาจจะดูเป็นคนเกียจคร้าน นิยมวัตถุมากกว่าความรับผิดชอบของตน จึงดูเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นน้อย โหงวเฮ้งเป็นศาสตร์จีนโบราณที่ใช้ในการพิจารณาดูใบหน้า เพื่อวิเคราะห์ถึงบุคลิกและลักษณะนิสัยของแต่ละคน โดยการอ่านจากลักษณะใบหน้าและอริยาบถต่างๆทั้งการพูด น้ำเสียง ไปจนถึงการดูราศี มีหลายธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งในการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานในบริษัท นอกจากนี้โหวงเฮ้งยังถูกนำมาใช้ในการคัดเลือกคู่ครองด้วย

คางทรงไข่ งอนออกมาเล็กน้อย บ่งบอกถึงการเก็บเงิน มีลูกน้องสนับสนุน ทรงคางที่ดูสวยและโหงวเฮ้งดีคือทรงไข่ คือคางต้องมีทั้งความยาวที่พอเหมาะและมีความงอนออกมาด้านหน้าเล็กน้อย บริเวณคางที่งอนออกมาด้านหน้าเรียกว่าเนินคาง คางที่กลมมน รูปไข่ จะถือว่ามีวาสนาดี ดูดทรัพย์เก่ง หากคางสั้น มีชั้นเนื้อ อาจทำให้มีปัญหาการเงินบ่อย เก็บเงินไม่อยู่

Scroll to Top