โหงวเฮ้งจมูกทรงชมพู่ บ่งบอกว่าเป็นคนเก็บเงินเก่ง

คุณลักษณะจมูกที่ดีควรเป็นทรงชมพู่ ปลายจมูกถ้ากลมมนจะถือว่าเป็นโหงวเฮ้งที่ดี บ่งบอกว่าเป็นคนเก็บเงินเก่ง ปลายจมูกทรงแหลมมักเป็นคนใช้เงินเก่ง แต่ถ้าปลายจมูกงุ้มลงคล้ายจะงอยปากนก จะบ่งบอกได้ว่าเป็นคนเย็นชา เย่อหยิ่งและมีความมั่นใจในตัวเองสูง ลักษณะจมูกที่ดีนั้นจะช่วยเสริมบุญวาสนาด้านเงินทอง ทรงจมูกที่สวยควรเป็นทรงชมพู่ เพื่อให้เก็บเงินได้เป็นถุงเป็นถัง

ปลายจมูกเชิดสวยช่วยเรียกทรัพย์เรียกโชค ปีกจมูกงุ้ม มองด้านหน้าไม่เห็นรูจมูก เท่ากับทรัพย์ไม่รั่วไหล จมูกที่สวยตามโหงวเฮ้งต้องรับกับใบหน้า เเละสมดุลในแต่ละบุคคล จึงจะถือว่าสมบูรณ์แบบ จมูก เปรียบกับภูเขาที่สูงใหญ่ คือ ศูนย์กลางของภูเขาทั้งห้า ถ้าหากมีจมูกเป็นธาตุดิน คือ สีเหลือง ความยาวของจมูก เท่ากับหนึ่งส่วนสามของใบหน้า อายุจรมาอยู่ที่จมูก 8 ปี นับตั้งแต่ช่วงอายุ 41 – 50 ปี จมูกอ่านเรื่องอำนาจ ความเชื่อมั่น ความขยันอดทน ความกระตือรือร้น คู่ครอง ความรัก อุปนิสัยทางด้านการใช้เงิน การสร้างฐานะ โชคลาภ จมูกที่มีลักษณะดี ไม่ว่าขนาดของจมูกจะเล็กหรือใหญ่ ต้องมีเนื้ออิ่มเต็ม

จมูกมีสันเด่น เป็นคนเชื่อมั่นตัวเองสูง ใครจะพูดโน้มน้าวจิตใจได้ยาก
สันจมูกตรง วัดจากดั้งไปถึงปลายจมูก มองหน้าตรงไม่เห็นรูจมูก หมายถึงเจ้าตัวมีวาสนา ได้คู่ดี หรืออาจได้คู่รวย สวย หล่อ
จมูกมองหน้าตรงไม่เห็นรูจมูก เป็นคนที่ค่อนข้างตระหนี่ถี่เหนียว มีความโลภ มีโอกาสเป็นเศรษฐี

จมูกที่มีตำหนิ มองหน้าตรงเห็นรูจมูกได้ชัด จมูกเป็นกระดูก เป็นคนที่ไม่รอบคอบทางด้านการเงิน มักพบปัญหาเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายอยู่เสมอ วิถีชีวิตไม่ราบรื่น จมูกคดเบี้ยวซ้ายหรือเบี้ยวขวา เป็นคนที่การเงินมักหมดไปกับอบายมุขทุกชนิด ชอบหาเงินจากการพนัน มีปัญหาเรื่องความรักอยู่เสมอ บั้นปลายชีวิตค่อนข้างลำบาก ขนาดของจมูก ต้องได้ส่วนกับใบหน้า หน้าใหญ่จมูกต้องโต หน้าเล็กจมูกต้องเล็ก และมีเนื้ออิ่มเต็ม

จมูกที่ไม่ได้ส่วนกับขนาดของใบหน้า หน้าเล็กจมูกใหญ่ เป็นคนที่ไม่สามารถเก็บรักษาทรัพย์เอาไว้ได้ หากรวยแล้วเจ๊ง หน้าใหญ่จมูกเล็ก เป็นคนที่ขาดความอดทน การเงินมักติดขัดฝืดเคือง ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย หากรวยแล้วอายุสั้น

Scroll to Top