เรื่องน่ารู้ ก่อนคิด จัดฟัน

เรื่องน่ารู้ ก่อนคิด จัดฟัน จัดฟัน ไม่ใช่เพียงแค่ เป็นการแก้ปัญหา ของผู้ที่มีความผิดปกติของเหงือกและฟัน แต่การจัดฟัน ยังช่วยเสริมบุคลิกของผู้ที่จัดฟันให้แลดูดีขึ้น มั่นใจตนเองมากขึ้น ดังนั้น ก่อนที่จะคิดจัดฟัน เราต้องศึกษาอะไรบ้าง วันนี้ จึงมีข้อแนะนำ มาฝาก ดังนี้

ชนิดของเครื่องมือ ที่ใช้ในการจัดฟัน เครื่องมือแต่ละชนิดอาจมีความสามารถในการเคลื่อนฟันต่างกัน หรือสร้างจากวัสดุที่ต่างกัน และในบางครั้งผู้ป่วยคนหนึ่งอาจต้องใช้เครื่องมือมากชนิดกว่าผู้ป่วยอีกคนหนึ่ง เช่น จำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ใส่ภายนอกปากเพิ่มเติมด้วย ก็จะทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น จึงต้องปรึกษา ทันตแพทย์ ถึงปัญหาของของเหงือกและฟันของเรา ว่าเราต้องใช้เครื่องมือ อะไรบ้าง มากน้อยแค่ไหน เพื่อเตรียมความพร้อม ในเรื่องของค่าใช้จ่าย

ลักษณะความผิดปกติของผู้ป่วย ก่อนที่จะทำการจัดฟัน เราต้องไปพบทันตแพทย์ เพื่อตรวจวิเคราะห์ ปัญหาสุขภาพปากและฟัน และเมื่อผลการตรวจเสร็จสิ้น ทันตแพทย์ ก็จะแนะนำถึงรายละเอียด ของปัญหา แนวทางเลือกในการแก้ไข ขั้นตอนวิธีการ และระยะเวลาในการรักษา ตามปกติผู้ป่วยที่สามารถแก้ไขได้ง่าย และรวดเร็วจะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าในรายที่ยุ่งยาก และมีปัญหาที่ซ้ำซ้อน การไปพบทันตแพทย์ จะช่วยให้เรา ทราบถึงสภาพปัญหาของเหงือกและฟันของเรา เพื่อที่จะได้วางแผนการจัดฟัน และค่าใช้จ่าย ในการจัดฟัน

สถานที่ที่ให้บริการ เป็นเรื่องปกติ ที่สถานที่ให้บริการของภาครัฐ มักจะราคาถูกกว่า ภาคเอกชน แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับ นั่นคือ เครื่องมือในการจัดฟัน ของภาคเอกชน มักจะมีความทันสมัย กว่าภาครัฐ เนื่องด้วยนวัตรกรรมต่างๆ ที่มีราคาแพง จึงส่งผลต่อการให้บริการ รวมถึง ความสะดวก และรวดเร็ว ของภาคเอกชน สามารถที่จะนัดหมายเวลา ในการจัดฟัน ตามที่ลูกค้าต้องการ และเลือกทันตแพทย์ ที่จะทำการจัดฟันที่ตนเองมีความเชื่อมั่น แต่สิ่งหนึ่งที่ตามมา คือค่าบริการ ของภาคเอกชน ย่อมแพงกว่า ภาครัฐ แต่ภาคเอกชน ก็จะมีความหลากหลาย ในการให้บริการ หลากหลายรูปแบบในการจัดฟัน ซึ่งในภาครัฐ จะมีข้อกำหนดในการให้บริการที่น้อยกว่า การเลือกรูปแบบต่างๆ ย่อมน้อยกว่า เนื่องด้วย เทคโนโลยีในการจัดฟัน มีมากมาย แล้วแต่งบประมาณของคนไข้ และความพร้อมของสถานบริการ

การจ่ายเงินสำหรับค่าจัดฟัน โดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มาปรึกษาทางทันตกรรมจัดฟันครั้งแรก จะต้องจ่ายค่าพิมพ์ปาก ถ่ายรูป และค่าเอกซเรย์ เพื่อวิเคราะห์ถึงความผิดปกติและวางแผนการบำบัดรักษา เมื่อทันตแพทย์ได้อธิบายถึงความผิดปกติและวิธีการรักษาจนเป็นที่ตกลงกันแล้ว ทันตแพทย์ มักจะแนะนำ วิธีการในการจัดฟัน ที่มีหลากหลายรูปแบบ และราคาที่แตกต่า่งกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ คนไข้ ที่มีความพร้อม หรือเลือกรูปแบบการจัดฟัน ที่ตนเองชอบ และเหมาะสม กับการรักษา ที่ทันตแพทย์ แนะนำ เนื่องด้วย แต่ละวิธีของการจัดฟัน ก็จะมีเครื่องมือในการจัดฟัน ที่แตกต่างกัน ระยะเวลาในการจัดฟัน ที่แตกต่างกันด้วย งบประมาณของคนไข้ ที่สามารถจ่ายได้ จึงเป็นตัวเลือกหนึ่ง ในการตัดสินใจเลือกวิธีการในการจัดฟัน

การเตรียมตัวผู้ป่วยก่อนทำ การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน

การเตรียมพร้อมของสภาพในช่องปาก เนื่องจากสภาวะของฟัน เหงือกและกระดูกที่หุ้มรากฟันมีความสำคัญต่อการจัดฟัน ทั้งระหว่างการจัดฟัน และภายหลังการจัดฟัน การเคลื่อนที่ของฟันจะเป็นไปได้ด้วยดีต่อเมื่อสภาพของฟัน เหงือกและกระดูกที่หุ้มรากฟันอยู่ในสภาพแข็งแรงพอที่จะรองรับแรงจากเครื่องมือหรือการหยุดแรงโดยไม่จำเป็น เพราะอาจมีผลให้ระยะเวลาของการรักษาเนิ่นนานขึ้นหรือซับซ้อนมากขึ้น

หากผู้ป่วย มีปัญหาทันตกรรมด้านอื่นๆร่วมด้วย เช่น ฟันผุ ต้องทำการรักษาก่อน และจำเป็นต้องอุดฟันที่ผุทุกซี่ให้เสร็จสิ้นก่อนการใส่เครื่องมือจัดฟัน และให้ดูลักษณะที่บวมแดงของเหงือก หรือมีเลือดออกตามไรฟัน หรือหินปูนจับตามคอฟัน หรือฟันโยก ที่จะต้องรักษาให้หายก่อน และผู้ป่วยต้องศึกษาวิธีการแปรงฟัน การรักษาความสะอาดของช่องปาก เพราะเมื่อใส่เครื่องมือจัดฟันไปแล้วอาจทำให้การแปรงฟันยากขึ้น รวมทั้งแรงจากเครื่องมืออาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเหงือกและกระดูก อาจรู้สึกเจ็บ ทำให้ผู้ป่วยไม่กล้าแตะต้องหรือทำความสะอาดฟันบริเวณนั้น ซึ่งไม่ถูกต้อง

ความพร้อมทางด้านสุขภาพ ผู้ที่จะมาใช้บริการจัดฟัน ควรมีสุขภาพโดยรวมที่ดี ไม่มีโรคติดต่อ หรือโรคประจำตัว อันอาจมีผลต่อการจัดฟัน เนื่องด้วย การใช้ยาบางชนิด ในการรักษาโรค อย่างเป็นประจำ อาจส่งผลต่อเหงือก หรือน้ำลายที่อยู่ในช่องปาก รวมไปถึง ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุโดยเฉพาะบริเวณของใบหน้าและศีรษะ การแพ้ยา การแพ้อาหาร ประวัติการเจ็บป่วย ที่ท่านมี ควรแจ้งให้ทันตแพทย์จัดฟันทราบก่อน เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการรักษาและการเลือกใช้เครื่องมือ ที่เหมาะสม

การเตรียมพร้อมด้านสภาวะทางสังคม แน่นอนที่สุดว่า การจัดฟัน มีหลากหลายรูปแบบ ที่แตกต่างกัน เมื่ออยู่ระหว่างการจัดฟัน ก็ต้องดูแลตนเองให้ดี เนื่องด้วย อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดฟันแต่ละประเภท มีความแตกต่างกัน ในการใส่ จึงอาจส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน การรับประทานอาหาร การเข้าสังคม ของผู้ที่จัดฟัน ดังนั้น ผู้ที่จะจัดฟัน ต้องเตรียมพร้อมจะใส่เครื่องมือจัดฟันแบบปกติ หรือต้องการเครื่องมือจัดฟันให้อยู่ทางด้านในปากโดยยึดติดกับฟันทางด้านใกล้สิ้น หรือเครื่องมือที่ติดกับฟันเป็นพลาสติกหรือเซรามิกที่มีสีเหมือนฟันแทนโลหะ หรือเครื่องมือชนิดถอดได้เพื่อให้ผู้ป่วยใส่และถอดได้เอง ต้องเรียนรู้ถึงเครื่องมือ ในแตะละแบบ ของการจัดฟันด้วย เพื่อที่จะวางแผนการใช้ชีวิต ในระหว่างจัดฟัน ได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง

Scroll to Top