ดวงเมืองเปลี่ยน การเมืองเข้ม เศรษฐกิจท่องเที่ยวฟื้น

ดาวราหูกลุ่มชะตาดวงเมืองอยู่เมื่อดาวพฤหัสย้ายมา สิ่งที่ปรากฏต่อผู้คนในเมืองนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของแนวความคิดที่จะไม่เหมือนเดิม บางคนก็คิดไปไกลคล้ายคนบ้า บางคนก็คิดอยู่แต่ปัจจุบันเหมือนปราชญ์ แต่ยังโชคดีที่ยังมีดาวอาทิตย์กุมลัคนาดวงเมืองอยู่ จึงทำให้เหมือนกับสิ่งที่หนักๆ ทั้งหลายจะค่อนข้างเบาลงไปในระยะหนึ่ง การย้ายของดาวพฤหัสได้ตำแหน่งราชาโชคแก่ดวงเมือง

ก็จริงอยู่แม้เป็นราชาโชคแต่ก็เหมือนกับเป็นโชคที่อับแสง เพราะโดนอิทธิพลดาวราหูกุมเอาไว้ คอยบดบังเฉกเช่นที่ราหูชอบอมจันทร์และราหูชอบบดบังดาวอาทิตย์ โชคที่ว่ายิ่งใหญ่จึงหาปรากฏได้อย่างเต็มที่กับชะตาดวงเมืองในครั้งนี้ เมื่อสรุปความตามปรากฏจากการโยกย้ายของดาวพฤหัส ในสภาพแวดล้อมสังคม ควรระวังฟืนไฟให้ดีจะเกิดอัคคีภัยขึ้นครั้งใหญ่ โรคโควิดประจำถิ่นจะย้ายจากถิ่นอื่นมาซึมลึกในถิ่นไทย การเมืองจะค่อนข้างวุ่นวายเพราะมีแนวคิดที่แตกต่างกันออกไปแบบสุดโต่งทั้งสองด้าน แต่ความวุ่นวายนี้จะค่อยๆ ปรากฏขึ้นหลังจากมีการเลือกตั้งแล้วเสร็จ ความวุ่นวายนี้จะทำให้ผู้คนเบื่อหน่ายและกระทบกับเศรษฐกิจพอควร อันเนื่องมาจากดาวราหูและดาวพฤหัสได้มากุมชะตาดวงเมืองและดาวอาทิตย์ยังกระตุ้นดาวราหูให้เกิดความรุ่มร้อนในอกในใจไม่ยอมซึ่งกันและกันจนถึงขั้นรุนแรง ในด้านเศรษฐกิจมุมของการท่องเที่ยวนั้น จะได้รับความนิยมค่อนข้างมาก และเป็นการท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติจะได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นจุดที่ทำให้เศรษฐกิจไทยเริ่มดีขึ้นเป็นลำดับ แต่ก็ดีอยู่ที่ส่วนภูมิภาค ส่วนการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมก็จะได้รับความนิยมเช่นเดียวกันในส่วนของภูมิภาคต่างๆ บุคคลที่มีชื่อเสียงจะสูญสิ้นดับขันธ์ จะเกิดเหตุฉับพลันถึงแก่ชีวิตมากกว่าที่ผ่านๆ มา ในส่วนที่ดีจะมีนักลงทุนจากต่างประเทศ มีแนวความคิดอยากจะมาร่วมลงทุนในระยะยาว แต่ทั้งหมดทั้งปวงก็ต้องรอดูเหตุการณ์ทางด้านการเมืองเป็นที่ตั้ง

Scroll to Top