ดวงเมืองปี 2566 ด้านการเมืองเริ่มมีปัญหาไม่สามารถทำงานได้

ช่วงครึ่งปีหลังรัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งมาใหม่นี้จะมีอายุการทำงานไม่เกิน 2 ปี ถ้าไม่มีการปฏิรูปนักการเมือง สภา และศาล รวมไปถึงการแก้ไขรธน. หรือร่างรธน. ใหม่ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรธน.หรือปฏิรูปวงการการเมืองก่อนสิ้นปี 2566 รัฐบาลชุดที่ได้รับการเลือกตั้งมาจะเริ่มมีปัญหาไม่สามารถทำงานได้ โดนแรงกดดันทั้งจากกลุ่มอำนาจเก่าและประชาชนที่เห็นไม่ตรงกัน

อาจจะทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทำให้ไม่สามารถบริหารประเทศต่อได้ และอาจจะมีม็อบใหญ่ในช่วงปี 2567 ที่จะนำไปสู่การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ของประเทศไทยที่อาจจะเทียบเคียงได้กับปี 2475 แต่เหตุการณ์การเมืองในปี 2566 ที่สำคัญส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการไล่บี้นักการเมืองที่เคยมีตำแหน่งทางการเมืองใหญ่โตในรัฐบาลชุดเก่า ผู้ช่วยนักการเมือง ข้าราชการ รวมไปนายทุน และที่ปรึกษานักการเมืองที่เคยรับใช้อำนาจโดยมิชอบในสมัยที่เป็นรัฐบาลอาจจะโดนการใช้คดีความฟ้องร้องจากสิ่งที่เคยทำผิด หรืออะไรที่ไม่ถูกต้องที่ปกปิดเอาไว้จนติดคุก หรือโดนยึดทรัพย์ได้

Scroll to Top