ดวงเมืองจะเกิดการเปลี่ยนแปลง สินค้าเกษตรราคาขยับตัวสูงขึ้น ใช้สติไม่ใช้เงินสุรุ่ยสุร่าย

เส้นทางดวงของประเทศไทยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคที่ 9 จะทำให้ประเทศไทยเกิดความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้น ผู้คนรู้จักกินรู้จักใช้มากขึ้น ดาวพฤหัสจะโคจรทับลัคนาทำให้คนดีมีความคิดมากขึ้น โดยราคาน้ำมันจะเริ่มมีทิศทางขยับลดลง หลังจากดาวราหูย้ายออกจากภพวินาศของดวงเมืองไปแล้ว จะทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัว สินค้าเกษตรจะมีราคาขยับตัวสูงขึ้น จากเดิมที่ดาวราหูจรมาทับลัคนา

จึงทำให้น้ำมันแพงเป็นปัจจัยแรก และไฟฟ้าแพงตามมา โดยที่ประเทศไทยนั้นได้ถูกผูกติดดวงเมืองไว้กับภาคเกษตรมาอย่างยาวนาน จึงต้องเร่งพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีมูลค่า ตามพื้นฐานของดวงเมืองที่ผูกติดกับภาคเกษตรเป็นหลัก จะเห็นได้ว่าขณะนี้ธุรกิจในภาคเกษตรตกต่ำมาก จึงต้องมีวิธีการจัดการว่าจะทำอย่างไรให้ธุรกิจเกษตรมาเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเป็นลำดับที่ 1 จากนั้นจึงต่อยอดสร้างโมเดล ตามไปด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตตามกันไปเป็นลำดับ แล้วจะทำให้ประเทศไทยเจริญรุ่งเรือง

จะสังเกตได้ว่าหากเราปล่อยให้ภาคเกษตรตกต่ำ ก็จะทำให้ดูเหมือนประเทศเราตกต่ำไปด้วย จึงต้องสนับสนุนเกื้อกูลให้ภาคเกษตรเจริญรุ่งเรือง อย่างจะเห็นได้ในขณะนี้ว่า ราคาสุกรถูกลง ราคากุ้งถูกลง ปลาก็ถูกลงเกษตรกรอยู่ไม่ได้ กำลังของรากหญ้าในภาคเกษตรจึงอ่อนแรงลง จนชาวบ้านแทบทนไม่ไหว ขณะที่ดวงทางฝ่ายทหารนั้นได้อ่อนกำลังลงมาตั้งแต่เมื่อช่วงก่อนหน้าแล้ว จึงทำให้เกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากที่จะทำอะไรมากนัก

แต่ในช่วงปลายปีนี้ดวงทหารจะเริ่มกลับมาแข็งขึ้นอีกครั้งเพียงเล็กน้อย แต่ไม่น่ากังวล ส่วนการเมืองไทยนั้นยังมีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งจึงต้องดูกันต่อไป และจากอิทธิพลของตามพฤหัสที่จรเจ้ามาทับลัคนา จะทำให้คนดีมีศีลธรรมได้เข้ามาปกครองบ้านเมือง แต่ยังต้องใช้เวลารออีกสักระยะ โดยภายในปีหน้าอะไรต่างๆ จะเริ่มดีขึ้น ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอให้ดาวราหูย้ายออกไปก่อน ทุกอย่างจะเกิดเป็นผลดีตามมา ประชาชนจึงต้องอดทนต่อไปอีกหน่อย ใช้สติปัญญารู้จักใช้จ่าย ไม่ใช้เงินสุรุ่ยสุร่าย โดยให้ใช้เงินอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ราคาที่ดินและทองคำจะแพงขึ้นต่อเนื่องไปอีก

Scroll to Top