ดวงเมืองครึ่งปีหลัง จุดตายของประเทศธุรกิจเจ๊งเยอะ

หมอปลายพรายกระซิบทำนายดวงเมืองครึ่งปีหลัง จุดตายของประเทศธุรกิจเจ๊งเยอะ ปีนี้จะเห็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษากับปัญหาเรื่องการท่องเที่ยวช่วงตุลาคมพฤศจิกายน ที่จะให้คนเริ่มหันมาโทษระบบ โทษการจัดการเยอะขึ้น ระบบการจัดการกับระบบความปลอดภัยไม่ดีมันอาจเป็นเรื่องของคนไปเที่ยวหรือคนต่างชาติเข้ามาและมีการเสียชีวิตหรือมีเหตุอะไรที่ไม่ควรเกิดขึ้น

สิ่งที่เห็นอีกรอบคือ เรื่องเกี่ยวกับเครื่องบิน ช่วงประมาณปลายปี ไตรมาสหลังเลย เรื่องของการบิน การบินมีปัญหา เครื่องบินมีเหตุ มีถี่ๆ กัน ประมาณ 3-4 เรื่อง ทั้งในประเทศและนอกประเทศ มันยังไม่ลงตามล็อกที่ควรจะเป็น ทุกอย่างมันชะลอ เพราะมีความกลัวเกิดขึ้น ข้อแรก คือ กลัวว่าคนที่ขึ้นมาจะเป็นของอีกกลุ่มหนึ่ง ข้อสอง ที่กลัวคือผลประโยชน์มันแตกและจะทำให้ทำยังไงต่อ แต่ผู้ใหญ่ที่ท่านยมพูดคือผู้ใหญ่แบบไหน ซึ่งผู้ใหญ่ข้างบนจะเป็นคนที่กำหนดทุกอย่างและรอให้เลื่อน

Scroll to Top